VI TROBADA XARXA TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES

Des del projecte de la Comunalitat de Calafell continuem acompanyant en la creació i consolidació a la Xarxa de Teràpies Complementàries, un espai d’intercanvi, cooperació i visibilització de les tècniques holístiques, amb l’objectiu d’oferir-les a les persones més vulnerables, des del més ampli sentit de la cura i el benestar.

La xarxa la conformen persones compromeses amb la iniciativa, que tenen en comú coneixements acreditats en diferents tècniques, i amb una idèntica intenció, vetllar per la cura de les persones, essent per tant perfils que s’interconnecten amb prou fluïdesa com per teixir una xarxa amb solidesa i eficàcia.

En aquests moment, arribada la VI trobada, ja s’han consolidat dues entitats, dues empreses i cinc professionals autònoms, a més d’altres cinc professionals que participen de forma esporàdica sense poder donar garanties de compromís, però sense voler despenjar-se del grup.

A través de les tècniques de la Comunalitat, s’ha portat a terme l’acompanyament, que ha consistit en:

  • Facilitar l’espai de trobada, essent el Centre de la Sínia el lloc d’acollida.
  • Donar garantia de la creació de la xarxa, a través d’un projecte com és la Comunalitat.
  • Facilitar els elements necessaris per a que entre els participants s’estableixin col·laboracions, propiciant l’establiment de vincles.
  • Facilitar que es coneguin entre ells, posant en comú els diferents potencials i al mateix temps les seves necessitats.
  • Oferir-los visibilitat a través de la web de la Comunalitat i de les nostres xarxes socials.
  • Facilitar el material tècnic necessari per a portar a terme les diferents propostes.
  • Ser l’interlocutor entre la xarxa i l’administració pública o privada per a garantir la consecució de les propostes que sorgeixen.
  • Mantenir viva la xarxa, a través de convocar periòdicament les trobades, fent de fil conductor entre la xarxa i els membres de la mateixa, enriquint-la i incorporant nous participants.
  • Prestar el recolzament necessari quan així es requereix, oferint assessorament respecte necessitats pròpies de l’entitat i que poden encabir en la Comunalitat, més enllà de la pròpia xarxa.

Superada la fase de creació engeguem en breu la fase de consolidació amb vistes a continuar creixent. De fet, els interessos interns de la xarxa, s’han pogut posar en marxa, no només refermant els participants compromesos, sinó també donant la benvinguda a nous participants en cada trobada que es convoca i iniciant-se col·laboracions entre les entitats, compartint espais de treball, i elaborant propostes.

Tanquem la 1a anualitat donant pas a una interessant iniciativa que es va perfilar durant aquesta VI Trobada, on ja es va elaborar l’agenda de les jornades holístiques que s’oferiran a la Comunalitat i que en la propera jornada que celebrarem el 13 de Setembre, acabarem de dissenyar, per poder-les posar en marxa a primers d’Octubre.

Índex

Notícies

Benvinguts a la secció de notícies de la Comunitat Urbana de Calafell!

En aquesta secció, trobareu les últimes novetats i esdeveniments rellevants que ocorren al nostre municipi. Mantenim als nostres visitants informats sobre els temes més importants que afecten a la nostra comunitat, incloent anuncis oficials, actualitzacions de projectes i esdeveniments culturals.