Voluntariat Social

Descripció del projecte

Voluntariat és sinònim de cooperació, és altruisme, és donar sense voler rebre res a canvi, és una col·laboració que enriqueix les arrels de tota comunitat.

El projecte de Voluntariat Social està obert a la creació d’una borsa de voluntaris/es que sigui capaç de donar solucions puntuals a necessitats específiques, mentre la situació que ho requereix no compti amb altres recursos.

El/la voluntari/a és qui complementa, l’aval de tota tasca humanitària, doncs sense tenir rellevància és qui fa la tasca més rellevant de totes.

Aquest projecte ha evolucionat per passar de ser una simple promoció del voluntariat a ser una actuació completa de formació i enquadrament dels voluntaris, centrant-se en projectes com el Banc de Temps, Ràdars o Calafell i el Mar.

Notícies

Benvinguts a la secció de notícies de la Comunitat Urbana de Calafell!

En aquesta secció, trobareu les últimes novetats i esdeveniments rellevants que ocorren al nostre municipi. Mantenim als nostres visitants informats sobre els temes més importants que afecten a la nostra comunitat, incloent anuncis oficials, actualitzacions de projectes i esdeveniments culturals.