Béns Comuns Urbans

Descripció del projecte

El projecte que es planteja té una doble vessant: per una banda, es busca la creació de nous Béns Comuns que estiguin a l’abast de la comunitat, i per l’altra, es proposa la realització d’activitats en aquests espais comuns. En aquest sentit, el projecte de senyalització d’itineraris urbans i periurbans s’està desenvolupant sota el criteri de creació d’un Bé Comú, amb l’objectiu de posar en valor els espais públics i fomentar la seva utilització per part de la ciutadania. A través d’aquesta iniciativa, es busca promoure l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport sostenibles, així com la realització d’activitats culturals, esportives i de lleure en aquests espais, fomentant la cohesió social i el benestar de la comunitat. En resum, aquest projecte té com a finalitat generar espais col·lectius per al gaudi i ús de totes les persones, i promoure una cultura de convivència, solidaritat i sostenibilitat en la societat.

Notícies

Benvinguts a la secció de notícies de la Comunitat Urbana de Calafell!

En aquesta secció, trobareu les últimes novetats i esdeveniments rellevants que ocorren al nostre municipi. Mantenim als nostres visitants informats sobre els temes més importants que afecten a la nostra comunitat, incloent anuncis oficials, actualitzacions de projectes i esdeveniments culturals.