Cap de servei de subministrament d'aigua i clavegueram

Data d’alta de l’oferta: 27/07/2023
Estat de l’oferta: ACTIVA

Detalls de l'oferta

La contractació d’un/a Cap de Servei per a la gestió del servei de subministrament d’aigua i clavegueram a la població de Calafell s’ha iniciat a través d’un procediment de selecció. L’ocupant d’aquest càrrec tindrà la responsabilitat de realitzar les funcions pròpies de la prefectura del servei municipal d’aigua i clavegueram, així com organitzar els recursos humans i materials associats al servei. Una altra funció crucial serà col·laborar amb la gerència de CEMSSA en les tasques de planificació econòmica i pressupostària relacionades amb el servei d’aigua i clavegueram de Calafell. A més a més, s’espera que aquest/a professional contribueixi amb el seu coneixement tècnic en la definició de la planificació i ordenació del servei municipal d’aigua i clavegueram, treballant de manera coordinada amb la gerència de CEMSSA i els serveis tècnics de l’Ajuntament.

Funcions i responsabilitats del càrrec:

 • Realitzar les funcions pròpies de la prefectura del servei municipal d’aigua i clavegueram del municipi de Calafell.
 • Organitzar els recursos humans i materials associats al servei de subministrament d’aigua i clavegueram.
 • Col·laborar amb la gerència de CEMSSA en les tasques de planificació econòmica i pressupostària del servei d’aigua i clavegueram.
 • Col·laborar tècnicament en la definició de la planificació i ordenació del servei municipal d’aigua i clavegueram, de forma coordinada amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.
 • Assistir tècnicament en la definició de l’ordenament municipal en matèria de subministrament d’aigua i gestió de clavegueram, coordinant-se amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.
 • Coordinar-se amb els serveis tècnics municipals en tots els aspectes relacionats amb el servei d’aigües i sanejament.

Jornada laboral: Completa Tipus de contracte: Indefinit (temps complet) Sou orientatiu: Més de 2.000€ bruts mensuals Experiència: 3 anys Formació reglada: Grau Idiomes: Català (Nivell C1 Suficiència), Castellà Permís de conduir: B Vehicle: Turisme

Altres requisits:

 • Nacionalitat: El/la candidat/a ha de ser ciutadà/na espanyol/a o nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o d’estats amb tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya que permetin la lliure circulació de treballadors/ as.
 • Disposar de permís de treball vigent.
 • Edat: Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les bases de la convocatòria.
 • Bon estat de salut física i psíquica que permeti l’acompliment de les funcions del càrrec.
 • Carnet de conduir tipus B.
 • Acreditació del coneixement de la llengua castellana a nivell superior i de la llengua catalana a nivell C1 de suficiència. En cas de no tenir-ho, es requerirà realitzar una prova específica de nivell.

Requisits específics:

 • Llicenciatura/Grau Universitari en alguna branca tècnica i/o científica adequada per a la realització de les tasques encomanades.
 • Mínim de 3 anys d’experiència en alguns dels aspectes relacionats amb el cicle de l’aigua, com ara planificació, disseny, gestió i control de qualitat.

Per obtenir més informació sobre la convocatòria, les bases i la presentació de sol·licituds, podeu consultar la pàgina web de l’empresa CEMSSA a l’enllaç següent: https://cemssa.cat/cemssa-20230714/

Si esteu interessats/ades en aquesta excitant oportunitat laboral i compleiu tots els requisits, podeu enviar les vostres sol·licituds via correu electrònic a convocatoria@cemssa.cat. Assegureu-vos de presentar tota la documentació necessària, incloent el model de formulari de sol·licitud, currículum vitae, fotocòpia del DNI, titulació requerida, carnet de conduir i informe de vida laboral actualitzat.

Aquesta és una oportunitat única per a un/a professional apassionat/da i qualificat/da que desitgi fer una diferència positiva en la gestió del subministrament d’aigua i clavegueram a la comunitat de Calafell. Animeu-vos a formar part del nostre equip i contribuir al benestar del municipi. Us esperem!

Notícies

Benvinguts a la secció de notícies de la Comunitat Urbana de Calafell!

En aquesta secció, trobareu les últimes novetats i esdeveniments rellevants que ocorren al nostre municipi. Mantenim als nostres visitants informats sobre els temes més importants que afecten a la nostra comunitat, incloent anuncis oficials, actualitzacions de projectes i esdeveniments culturals.