LA COMUNALITAT DE CALAFELL ACOMPANYA AL PROJECTE DE LA MASIA DE LES ARTS

El projecte de la Comunalitat de Calafell continua aportant valor afegit al teixit local associatiu i cívic del municipi a través de les seves múltiples actuacions. Una d’aquestes, que compleix ara nou mesos, és l’acompanyament realitzat a La Masia de les Arts, un grup de persones que tenen com a objectiu aglutinar artesans del territori en una xarxa de col·laboració per desenvolupar la seva activitat.

L’acompanyament va iniciar-se a finals de setembre quan encara no estava constituïda. En aquell moment, una persona es va adreçar a la Comunalitat per plantejar la possibilitat d’aprofitar les seves habilitats artístiques en un projecte d’autoocupació en el marc de l’economia circular. A més, va apuntar que seria d’interès prospectar aquesta idea en col·laboració amb altres dues persones també especialitzades en altres tècniques artesanes: un/a ceramista i un expert/a en la tècnica dels telers antics.

A partir d’aquell moment, es va posar en marxa un procés d’acompanyament que ha tingut diverses fases, que han anat des de triar la fórmula jurídica més adient per establir-se (cooperativa o associació) fins la realització de tallers formatius, sessions conjuntes de treball, assessorament en gestió, finançament… Actualment, la Masia de les Arts és una de les entitats més actives en el context de la Comunalitat de Calafell.

El projecte de La Masia de les Arts

Com s’ha comentat, el principal objectiu de l’associació és aglutinar artesans del territori en una xarxa de col·laboració que permeti, entre d’altres coses:

  • Compartir experiències i intercanviar informació, així com col·laborar en productes mixtes.
  • Oferir als artesans canals de venda alternatius als que puguin tenir (plataforma de venda «on line» pròpia, establir contactes amb cooperatives de consum, organitzar exposicions conjuntes..).
  • Oferir suport legal per desenvolupar l’activitat econòmica fora de l’economia submergida, bé sigui mitjançant la venda directa a través de l’associació o a través de la realització de cursos (amb altres entitats municipals o directament des de l’associació).
  • Cercar ajuts per permetre una formació continua dels seus associats per millorar i/o ampliar els seus coneixements i habilitats.
  • Compra conjunta de matèries primeres per aconseguir un millor preu.

El programa de Comunalitats Urbanes

Comunalitats Urbanes –dins del que s’emmarca la Comunalitat de Calafell- és un nou programa del Departament d’Empresa i Treball per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. Les comunalitats formen part del Programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els Ateneus Cooperatius i els Projectes Singulars.

El programa està conformat per 22 comunalitats arreu de Catalunya que treballen per l’enfortiment dels béns comuns i de nous projectes d’ajuda mútua a partir del moviment veïnal i associatiu, del teixit cooperatiu, del petit comerç, de projectes autoorganitzats i de les xarxes de suport mutu. El programa generarà un impacte social i singular a cada territori, especialment per a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat, a través de la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat, avivant xarxes de suport mutu i generant projectes d’economia local en una lògica cooperativista, comunitària i sostenible.

A Calafell, les entitats activadores del projecte són la Fundació Santa Teresa, l’Ajuntament de Calafell, l’Associació Patí Català Calafell i la Cooperativa Agrícola de Calafell.

Índex

Notícies

Benvinguts a la secció de notícies de la Comunitat Urbana de Calafell!

En aquesta secció, trobareu les últimes novetats i esdeveniments rellevants que ocorren al nostre municipi. Mantenim als nostres visitants informats sobre els temes més importants que afecten a la nostra comunitat, incloent anuncis oficials, actualitzacions de projectes i esdeveniments culturals.