Institut Camí de Mar

Associació participant

L’Institut Camí de Mar és un centre de titularitat pública depenent del Departament d’Educació ubicat a Calafell. Amb més de tres dècades d’història, són ja moltes les generacions d’alumnes que s’hi ha format, i és ben profunda la petjada dels professors i professores que hi han impartit docència i que l’han dotat d’un caràcter propi, d’una identitat: un centre amb la mirada posada en el futur i en el món, capdavanter en projectes i innovador en pedagogies; un centre inclusiu, plural i coeducatiu, ben cohesionat, amb tolerància zero quant a assetjament escolar, compromès socialment i amb el medi ambient, i amb l’aspiració de ser un model de convivència i de participació. Un centre que el voldríem, els qui tenim l’oportunitat de formar-ne part, propietat emocional dels alumnes, orgull per a les seves famílies i un centre de prestigi per al seu municipi.

L’any 2007 el centre rep el premi d’Educació de Catalunya i el 2008 el premi Baldiri Reixach per un projecte teatral. Durant els darrers cursos hem elaborat diversos projectes d’innovació. Destaquem, per exemple, el de biblioteca i impuls de la lectura, mediació escolar, robòtica, tutoria entre iguals, hàbits de vida saludable, Escoles Verdes, Erasmus + i activitats internacionals o Brigada Z, per citar-ne alguns.