Fundació Santa Teresa

Associació activadora

La FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats de la comarca del Baix Penedès.

MISSIÓ
Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

VISIÓ
Ser el referent del territori, en tot tipus de serveis individualitzats de suport a les persones de col·lectius vulnerables. Actuar proactivament i de forma innovadora, activant col·laborativament recursos del territori i creant sinèrgies amb tot tipus d’entitats, organismes i empreses. Fer aportacions de valor per a totes les parts interessades, treballant conjuntament per desenvolupar un territori socialment responsable.

VALORS
Sinergia · Creixement personal · Implicació · Proactivitat · Innovació · Excel·lència · Actitud de Servei · Cooperació · Atenció individualitzada · Sostenibilitat · Governança responsable · Compromís · Integritat · Coherència · Participació