Associació Esportiva Vogadors de Calafell

Associació participant

Els Llaguts de Calafell i Vogadors de Calafell representen dues entitats compromeses amb la promoció i foment de la pràctica esportiva del rem de banc fix, amb especial ènfasi en la modalitat del llagut català.

El llagut, una embarcació amb un passat en la pesca i el transport de mercaderies, ha estat històricament l’epicentre de competicions emocionants. En les adverses condicions atmosfèriques, els pescadors del llagut haurien de treure els rems i competir en autèntiques regates per arribar primer a port. Aquesta rivalitat ha tingut una evolució fins a convertir-se en competicions populars que resolien rivalitats locals sobre la rapidesa de les embarcacions.

Dins d’aquest context històric i esportiu, Vogadors de Calafell destaca com una entitat que fomenta el rem de banc fix, especialment en la modalitat del llagut català. Amb una orientació vers la pràctica tant lúdica com competitiva del rem, Vogadors de Calafell representa una part important de la tradició esportiva local.

Així, tant Llaguts de Calafell com Vogadors de Calafell contribueixen a mantenir viva la rica història de les regates de llaguts catalans i a promoure un esport que, al llarg dels anys, ha esdevingut un símbol de competitivitat i destresa marítima a la regió.